Powiatowy Konkurs Wiedzy "595 Lat Kolna" zorganizowany jest z okazji 595-lecia nadania praw

...

24 października 2018 r. w Zespole Szkół Technicznych i Powiatowej Bibliotece Pedagogicznej w Kolnie,

...

Zespół Szkół Technicznych w Kolnie i Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Kolnie serdecznie

...

 

W dniu 28 sierpnia 2017r. o godz. 10:00 Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

...

 

W dniu 02 października 2017 r. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku odbyła

...