Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie – Organizator Rodzinnej Pieczy zastępczej informuje o naborze

...

Starosta Kolneński, Burmistrz Miasta Kolno, Zespół Szkół Technicznych w Kolnie, Powiatowa

...

W sobotę, 2 września b.r., o godz. 1000, w Zespole Szkół Technicznych w Kolnie, rozpoczęło się

...

W dniu 30 marca 2017 r. Powiat Kolneński podpisał Umowę nr 73/2017 z Wojewodą Podlaskim, z którego

...

W Szkole Podstawowej w Lachowie na dwa dni zatrzymał się Naukobus. Uczniowie szkół gminnych od rana

...