Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych obchodzony jest 1 marca.

Z tej okazji przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Kolnie: Starosta Kolneński Tadeusz Klama i Wicestarosta Kolneński Karol Pieloszczyk złożyli kwiaty i znicze pod pomnikiem Żołnierzy Niezłomnych Ziemi Kolneńskiej.

Data tej rocznicy nie została wybrana przypadkowo. Upamiętnia ona rocznicę wykonania przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa wyroku śmierci na siedmiu przywódcach antykomunistycznej organizacji „Wolność i Niezawisłość".

Przywracanie pamięci o Żołnierzach Wyklętych nastąpiło w 2011 r. z inicjatywy Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, na mocy ustawy przyjętej przez Sejm RP. Sformułowanie „Żołnierze Wyklęci” powstało w 1993 roku – po raz pierwszy użyto go w tytule wystawy „Żołnierze Wyklęci – Antykomunistyczne Podziemie Zbrojne po 1944 roku”.

„Żołnierze wyklęci” byli uczestnikami ruchu partyzanckiego. Łącznie w latach 1944–1956 w podziemiu niepodległościowym w różny sposób działało od 120 do 180 tys. ludzi. Większość organizowanych przez nich akcji była wymierzona w oddziały zbrojne UB i KBW czy MO. W walkach podziemia z władzą zginęło około 9 tys. członków konspiracji. Kolejnych kilka tysięcy zostało skazanych na podstawie wyroków ówczesnych sądów lub zmarło w więzieniach. Żołnierze Wyklęci dzięki swojej działalności przyczynili się do opóźnienia kolejnych etapów utrwalania systemu komunistycznego.