Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie informuje, że od dnia 28 lutego 2021r. rozpoczyna nabór wniosków o udzielenie  dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla  mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami:

  1. 71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 91.02.Z,
  1. 39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z 86.90.A, 86.90.D, 90.01 Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

 

– których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020 r.

Szczegółowe informacje udzielania dotacji można znaleźć na stronie https://kolno.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/rr3-koszty

Wniosek można będzie złożyć wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl do dnia 31 maja 2021 r.

UWAGA! Wnioski złożone w inny sposób, np. w formie papierowej nie będą podlegały rozpatrzeniu.
 

Dodatkowe informacje
Centrum Aktywizacji Zawodowej
Tel.  86 278 95 51