Oszuści wyłudzają pieniądze od rolników. Powiadamiają płatników o wysokości składki wysyłając wypełniony formularz "dowód wpłaty".

Tak otrzymane informacje należy zweryfikować kontaktując się z właściwą miejscową placówko KRUS.

 

Apel Oddziału Regionalnego KRUS w Białymstoku (PDF 519 kb)