Konsultacje - Wspólna Polityka Rolna

 

Do 15 lutego 2021 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi potrwa I etap konsultacji projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej (PS dla WPR).

 

Jak zgłosić uwagi?
Konsultacje i aktywne zgłaszanie uwag/opinii do projektu Planu za pośrednictwem specjalnie dedykowanej strony internetowej poświęconej przeprowadzeniu konsultacji społecznych projektu PS dla WPR (link), na której znajduje się webankieta (link).

 

Cel konsultacji projektu PS dla WPR

Uwagi zgłoszone już na tym etapie konsultacji mogą przyczynić się do szybszego opracowania ostatecznej wersji Planu, a tym samym do szybszego skorzystania ze środków nowej WPR. Każda sugestia może posłużyć do odpowiedniego zaadresowania potrzeb sektora rolno-spożywczego i obszarów wiejskich.

Praktyczna wiedza i doświadczenie zapewnią właściwe dostosowanie wsparcia do rzeczywistych potrzeb rolników, przetwórców, przedsiębiorców działających w sektorze rolno-spożywczym i na obszarach wiejskich  oraz mieszkańców obszarów wiejskich.

 

List Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (PDF 1MB)

 

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi