Badanie opinii mieszkańców

 

Szanowni Państwo

zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej Państwa opinii o miejscu, w którym żyjecie: usługach publicznych i potrzebach mieszkańców gmin leżących na obszarze Partnerstwa „Wiele gmin-jeden cel”, które obejmuje gminy Grabowo, Jedwabne, Kolno, Miasto Kolno, Mały Płock, Stawiski oraz Turośl.

 

Te gminy przygotowują obecnie wspólną strategię rozwoju obszaru Partnerstwa i będą wspólnie starać się o fundusze pomocowe, w tym unijne, na realizację zadań, które w największym stopniu poprawią sytuację mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców. Wierzymy, że jej realizacja przyczyni się do powstrzymania emigracji młodych osób i zachęci do wiązania życiowych planów właśnie z tym miejscem.

 

Wasze opinie będą wykorzystane przy planowaniu przez samorządy kierunków rozwoju. Pozwolą lepiej dostosować politykę władz samorządowych do potrzeb mieszkańców, szczególnie w zakresie usług publicznych.

 

Ankieta jest anonimowa. Wyniki, po opracowaniu, będą przedstawione publicznie w formie zbiorczego raportu.

 

Dziękujemy za poświęcony czas i udzielenie przemyślanych odpowiedzi.

Władze samorządów tworzących Partnerstwo  

 

Link do ankiety