Dnia 21 grudnia 2020 r. w Kancelarii Notarialnej Izabeli Marek-Święszkowskiej, Starosta Kolneński Tadeusz Klama, działający w imieniu Skarbu Państwa, przekazał w formie darowizny Gminie Kolno, reprezentowanej przez Wójta Józefa Bogdana Wiśniewskiego, zabudowaną nieruchomość położoną w miejscowości Wykowo o powierzchni 0,0590 ha. Nieruchomość ma zostać przeznaczona na cel publiczny, związany z budową i utrzymaniem samorządowych instytucji kultury. Na przekazanej nieruchomości Gmina Kolno planuje urządzić parking obsługujący sąsiadującą świetlicę wiejską.