Dokonano odbioru inwestycji remontowej dróg powiatowych nr 1886B (Wanacja) oraz nr 1883B (Łacha) o łącznej długości 2,4 km.

 

Przy odbiorze obecni byli: Starosta Kolneński Tadeusz Klama, Wicestarosta Kolneński Karol Pieloszczyk, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie Grzegorz Kulągowski oraz przedstawiciele wykonawcy.

 

Droga powiatowa nr 1883B (Łacha) przebiega w terenie niezabudowanym. W ramach  jej remontu położono nową nawierzchnię asfaltową, uzupełniono pobocza i oczyszczono rowy przydrożne.

 

Ten odcinek drogi przed remontem miał nawierzchnię asfaltową o szerokości 5 m w złym stanie technicznym. Nawierzchnia była nierówna, zdeformowana i spękana z widocznymi i licznymi śladami napraw. Pobocza były gruntowe o nieregularnej wysokości. Nieregularność ich była skutkiem narastania traw, jak też obniżenia jezdni spowodowanej ruchem pojazdów. Przydrożne rowy były zarośnięte.

 

W ramach przeprowadzonych prac wyrównano powierzchnię jezdni mieszanką mineralno-bitumiczną. Wyrównano i utwardzono pobocza do szerokości 0,75m, jeżeli szerokość pasa na to pozwalała. Oczyszczono rowy i wyprofilowano ich dno. Zachowano poprzeczne pochylenia jezdni na odcinkach prostych i jednostronne pochylenie na łukach.

 

------

 

Odebrano także inwestycję remontową na drodze powiatowej nr 1886B (Wanacja) na odcinku o długości 950 m. W skutek wykonanego remontu widoczne są zmiany takie jak: nowa nawierzchnia asfaltowa, uzupełnione pobocza i oczyszczone rowy przydrożne. Cały odcinek przebiega w terenie zabudowanym.

 

Droga ta posiadała nawierzchnię asfaltową o szerokości 4 m w złym stanie technicznym. Nawierzchnia była nierówna, zdeformowana i spękana z widocznymi licznymi śladami napraw. Pobocza były gruntowe o nieregularnej wysokość. Przydrożne rowy były zarośnięte. Wody opadowe nie wszędzie były odprowadzone z jezdni w przyległy teren.

 

W ramach prac remontowych wyrównano powierzchnię jezdni mieszanką mineralno-bitumiczną. Wyrównano istniejące zjazdy na posesje mieszanką z kruszywa łamanego.  Wyrównano i utwardzono pobocza do szerokości 1 metra, jeżeli szerokość pasa na to pozwalała. Oczyszczono rowy i wyprofilowano ich dno. Zachowano poprzeczne pochylenia jezdni na odcinkach prostych i jednostronne pochylenie na łukach. Zabezpieczono prawidłowy odpływ wód powierzchniowych poprzez wyrównanie lokalnych zaniżeń powierzchni. Niweleta drogi pozostała bez  zmian.

 

Remonty tych dróg realizowane były w całości ze środków własnych Powiatu Kolneńskiego. Od pierwszego dnia tj. 4 listopada 2020 roku prac doglądał również wicestarosta Powiatu Kolneńskiego Karol Pieloszczyk.