W Stawiskach odbyło się spotkanie posła Kazimierza Gwiazdowskiego z przedstawicielami samorządów z Kolna, Łomży, Stawisk i Grabowa. Na spotkaniu 10 grudnia poseł przekazał informacje o pozyskanych przez samorządy funduszach z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (FIL).

 

Na spotkaniu poseł nakreślił statystyczną historię funkcjonowania tego funduszu. Mówił, że w pierwszej edycji fundusz rozdysponował środki w wysokości 6 miliardów złotych i wykonano w podlaskim 440 projektów. W drugiej edycji rozdysponował 4,4 miliardy złotych i dofinansowano w województwie podlaskim 104 projekty. Poseł jednocześnie zapowiedział trzecią edycję FIL. W grudniu zostanie ogłoszony trzeci nabór a do rozdysponowania będzie 1,6 miliarda złotych, chociaż środki te mogą być zwiększone.

 

Na spotkaniu głos zabrali również Starosta Kolneński Tadeusz Klama, Starosta Łomżyński Lech Marek Szabłowski, Burmistrz Stawisk Agnieszka Rutkowska i Wójt Gminy Grabowo Andrzej Piętka.

 

Starosta Kolneński Tadeusz Klama w swoim wystąpieniu docenił działania rządu mówiąc:

Powiat otrzymał dużą dotację, którą wykorzystamy na wkłady własne przy przebudowie drogi, rozbudowie części szpitala a w nim oddziału wewnętrznego i oddziału psychiatrycznego. Rząd widzi nasze potrzeby i przekazuje środki do takich jednostek jak nasza i na cele, które są dla nas ważne.

 

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych umożliwia samorządom na finansowanie ważnych dla nich inwestycji. Dzieli on środki krajowe, które mogą być przeznaczone także na wkłady własne w projektach unijnych. Otrzymane środki tworzą warunki do pobudzenia gospodarki i są szansą dla rozwoju miast, gmin i powiatów.

 

Samorządy z powiatu kolneńskiego otrzymały środki w wysokości:

Powiat Kolneński – około 2,7 miliona

Miasto Kolno – 4,5 miliona

Gmina Stawiski – 3 miliony

Gmina Grabowo – około 1,17 miliona