Kancelaria Premiera wprowadziła nowe zasady bezpieczeństwa, które będą obowiązywać od 7 do 29 listopada 2020 roku.