Stowarzyszenie Rozwoju Pitagoras  uprzejmie informuje, że istnieje możliwość wzięcia udziału w kursie polskiego języka migowego (PJM) na każdym z trzech poziomów zaawansowania, trwającym 60 godzin lekcyjnych. Kursy odbywają się cyklicznie w grupach kilkunastoosobowych, raz w tygodniu w godzinach popołudniowych( godz.16-20). W przypadku grup zorganizowanych (dedykowanych) istnieje możliwość ustalenia innego harmonogramu zajęć.

Ze względu na pandemię COVID-19 świetnie sprawdza się kurs metodą on- line w formie wideokonferencji, który pozwala oszczędzić czas i środki, a jest jak praktyka pokazała bardzo efektywny.

Najbliższy planowany termin podany na plakacie może ulec zmianie adekwatnie do potrzeb osób zainteresowanych i możliwości PFRON-u.

PFRON: dofinansowanie może uzyskać osoba indywidualna pełnosprawna i niepełnosprawna (nie instytucja), a także osoby posiadające własną działalność gospodarczą. Wniosek do PFRON-u należy właściwie uzasadnić- powołując się na bezpośredni kontakt z osobami niesłyszącymi lub słabosłyszącymi w czasie wykonywania czynności zawodowych, szkolnych czy też w życiu codziennym. 

 Dofinansowanie do kursu w województwie podlaskim wynosi do 90% kosztu całkowitego kursu.

Szkolenie to jest dedykowane różnym grupom zawodowym,  instytucjom edukacyjnym oraz osobom prywatnym mającym kontakt z niesłyszącymi.

    

Zapraszamy serdecznie do kontaktu.

https://www.facebook.com/watch/STOW.PITAGORAS/

https://www.pitagoras.org.pl/