W 36. rocznicę śmierci księdza Jerzego Popiełuszki, męczennika za wiarę i Ojczyznę, patrona Solidarności przed pomnikiem złożono kwiaty i znicze. Starostwo Powiatowe w Kolnie reprezentowali Starosta Tadeusz Klama, Wicestarosta Karol Pieloszczyk oraz Skarbnik powiatu Anna Olszak.

 

Bł. ks. Jerzy Popiełuszko urodził się 14 września 1947 r. w małej wsi Okopy w gminie Suchowola. Pracę duszpasterską rozpoczął wśród robotników mszą św. dla strajkujących pracowników huty „Warszawa”, którą odprawi na prośbę kard. Stefana Wyszyńskiego.

 

Po wprowadzeniu stanu wojennego ks. Jerzy Popiełuszko zaangażował się w pomoc rodzinom internowanych i więzionych działaczy Solidarności. Uczestniczył też w procesach osób aresztowanych za przeciwstawianie się prawu stanu wojennego. Homilie ks. Jerzego stały się przedmiotem ataków ze strony komunistycznych władz. Działalność swoją oparł na przesłaniu „nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”. Swoją niezłomną postawą zyskał autorytet i szerokie poparcie w całej Polsce.

 

19 października 1984 r. kapelan został zatrzymany i brutalnie pobity przez funkcjonariuszy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Następnie przewieziono go na tamę we Włocławku, gdzie obciążono mu nogi kamieniami i wrzucono do Zalewu Wiślanego. Jego ciało zostało odnalezione 30 października.