Z okazji jubileuszu 595-lecia miasta Kolna zorganizowano wystawę fotograficzną pn. „Kolno na przestrzeni wieków” oraz koncert pn. „Tak rośnie Kolno”. Całość zorganizowano w Kolneńskim Ośrodku Kultury i Sportu w Kolnie 4 października 2020 roku.

 

Uroczystość rozpoczęła się otwarciem wystawy fotograficznej. Udostępniona została przed wejściem na salę widowiskową. Prezentowała miasto Kolno na przestrzeni około 100 lat. Wystawa możliwa była dzięki udostępnieniu fotografii z prywatnych zbiorów Z. Majkrzaka, S. Nicewicza, M. Sadowskiego, F. Jurczenia i KOKiS w Kolnie. Można było zobaczyć na niej miasto, w którym funkcjonowała kolejka wąskotorowa, istniała cerkiew oraz ocenić skutki pożarów, które trawiły Kolno. Było też miejsce na fotografie współczesne. Kolno na nich prezentuje się jako nowoczesne i dobrze zagospodarowane. Jedno ze współczesnych fotografii przedstawiające tęczę nad miastem wzięło udział w konkursie organizowanym przez National Geografic.

 

Po otwarciu wystawy nastąpiła część artystyczna na sali widowiskowej. Poprzedziły ją okolicznościowe przemówienia wygłoszone przez obecnych parlamentarzystów, wicewojewodę i gospodarza uroczystości Burmistrza Miasta Kolno. Mowa w nich była o poziomie rozwoju miasta, przywiązaniu do niego oraz wspomaganiu w jego rozwoju.

 

W części artystycznej wystąpili artyści z Białegostoku. Można było usłyszeć wiele szczegółów o historii miasta. Dzieje miasta zostały prezentowane nie tylko słowem mówionym, lecz także specjalnie skomponowanymi piosenkami.