XXI sesja Rady Powiatu Kolneńskiego VI kadencji odbyła się 30 września 2020 roku.

 

Rozpoczęła się sprawozdaniem Starosty Tadeusza Klama z międzysesyjnej pracy Zarządu Powiatu. Mówił m.in. o zmianach wokół szpitala:

„Na wniosek Szpitala Ogólnego w Kolnie zarząd wyraził zgodę na wykonanie inwestycji związanej z wykonaniem remontu i przebudową dróg dojazdowych na terenie szpitala wraz z udzieleniem dotacji na ten cel. Odpowiednie zmiany zawarto w projekcie uchwały przedłożonej na dzisiejszej sesji” – powiedział Starosta.

 

Głównymi omawianymi zagadnieniami na sesji były sprawy związane ze zmianą budżetu powiatu kolneńskiego na rok 2020 oraz remontem dróg.

 

Skarbnik powiatu Anna Olszak przedstawiła projekt uchwały dotyczącej zmiany w budżecie na rok 2020. Uchwała została przyjęta i dokonane zostaną zmiany w przychodach i wydatkach budżetowych tj.:

  • Pozyskano dochody na realizację trzech projektów unijnych. Dwa projekty realizuje Urząd Pracy (400 tysięcy złotych), jeden projekt realizuje Zespół Szkół Technicznych (około 14 tysięcy złotych).
  • Otrzymaną dotację z Funduszu Inwestycji Lokalnych (1846 tys. zł) przeznaczono na wkład własny do inwestycji drogowych współfinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych. Dlatego nie będzie potrzeby zaciągania przez powiat kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu, aby budżet się zbilansował. Powstała nadwyżka (około 389 tysięcy) zostanie przeznaczona na spłatę kredytów zaciągniętych wcześniej.
  • Na przebudowę dróg dojazdowych na terenie Szpitala Ogólnego w Kolnie przeznaczono około 400 tysięcy złotych. Jednocześnie przenosząc środki przeznaczone m.in. na termomodernizację budynku Przychodni.

 

Zmieniono również wieloletnią prognozę finansową budżetu powiatu kolneńskiego na lata 2020-2025.

W związku z przystąpieniem powiatu kolneńskiego do trzech nowych projektów (2 dotyczyły Urzędu Pracy i 1 ZST w Kolnie) realizowanych ze środków Unii Europejskiej zaistniała konieczność zmiany w prognozie finansowej budżetu na lata 2020-2025. Jednak dochody związane z wydatkami koniecznymi na realizację tych projektów bilansują się, wiec nie ma potrzeby zaciągać nowych zobowiązań w formie kredytu. W omawianym budżecie planowana jest spłata tylko wcześniej zaciągniętych kredytów.