Wrzesień to początek dla nowej drogi od ul. Konopnickiej w Kolnie do Górskich. Pracownicy firmy wykonującej zlecenie uporali się już z warstwą wyrównawczą z masy asfaltowej oraz chodnikami po lewej stronie ulicy.

 

W następnej kolejności zaplanowano budowę chodnika po prawej stronie wraz ze ścieżką rowerową, jak również ułożenie sieci wodociągu, kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Do końca roku powinna też zostać wylana warstwa ścieralna asfaltu, która jest gotową warstwą nawierzchniową.

 

Na odcinku drogi w kierunku Górskie od ulicy Targowej ciągle trwają prace ziemne. Polegają one na wbudowaniu mediów, czyli wodociągów, kanalizacji deszczowej i kanalizacji sanitarnej. Zakłada się, że te prace  zostaną zakończone w tym roku.

 

Jeżeli pogoda będzie sprzyjać pracom ziemnym to rozpoczęte zostaną prace na odcinku od ulicy Sportowej do Wojska Polskiego. 

„Gdyby było naprawdę dobrze i pogoda na to pozwalała to roboty posuną się w kierunku miasta, czyli do ulicy Wojska Polskiego” – powiedział dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Grzegorz Kulągowski.

 

Projekt realizowany jest dzięki zaangażowaniu Powiatu Kolneńskiego oraz Miasta Kolno.