Odbyła się V Gala Ekonomii Społecznej, na której spotkali się przedstawiciele z organizacji pozarządowych oraz wspierających je samorządów.  Miała ono miejsce w Centrum Konferencyjno-Bankietowym JĘDRUSIOWA DOLINA w Piątnicy 18.09.2020 r.

 

Na gali zostały nagrodzone najaktywniejsze podmioty ekonomii społecznej z Subregionu Łomżyńskiego (miasto Łomża, powiaty: łomżyński, kolneński, wysokomazowiecki, zambrowski, grajewski, gminy Tykocin i Zawady). Nagrodzone osoby pochodzą m.in. z klubów seniora, klubów sportowych, kół gospodyń wiejskich czy Ochotniczych Straży Pożarnych. Ich działalność odbywa się w wolontariacie i motywowana jest potrzebą serca.

 

Podczas Gali Certyfikatem Lidera Społeczności Lokalnej z powiatu kolneńskiego zostali wyróżnieni:

  • Anna Cudnik -przewodnicząca KGW Borkowo
  • Anna Duda - przewodnicząca KGW Leman
  • Marzena Sobocińska - przewodnicząca KGW Dzierzbia
  • Jadwiga Kołowajtys- przewodnicząca KGW Wincenta
  • Andrzej Szymański  - Prezes Stowarzyszenia Kawaleryjskiego w Kolnie

 

Wydarzenie organizowane było przez Podlaską Federację Organizacji Pozarządowych oraz Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Łomży prowadzony przez Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej w partnerstwie z Powiatem Kolneńskim i Powiatem Zambrowskim.

 

Całe przedsięwzięcie miało na celu upowszechnienie wiedzy wśród mieszkańców Subregionu Łomżyńskiego o działalności miejscowych organizacji pozarządowych i aktywności lokalnych liderów życia społecznego.

 

Od 01 sierpnia 2020 r. Stowarzyszenie Europartner AKIE w partnerstwie z Powiatem Kolneńskim i Powiatem Zambrowskim realizują II już edycję projektu pn. „Rozwój Ekonomii Społecznej”. Celem projektu jest wspierane osób zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym, jak również Podmiotów Ekonomii Społecznej, w tym Przedsiębiorstwa Społeczne, poprzez różnego rodzaju działania szkoleniowo-doradcze. W I edycji projektu udzielono 134 dotacji na utworzenie nowych miejsc pracy. W aktualnie realizowanej II edycji są do rozdysponowania środki na tworzenie kolejnych miejsc pracy.

 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej tworzą 4 biura terenowe – w Łomży, Kolnie, Zambrowie i Grajewie. W ramach OWES zatrudnieni są doradcy kluczowi, doradcy biznesowi, jak również doradcy specjalistyczni z zakresu prawa, finansów, księgowości, marketingu.