Uroczyście obchodzono Światowy Dzień Sybiraka w Kolnie rozpoczynając go Mszą Świętą. Odprawiono ją w intencji Sybiraków w Kościele św. Anny.

 

W słowie wprowadzającym do uroczystości była mowa o znaczeniu cierpień Sybiraków w kształtowaniu młodego pokolenia.

 

Sybiracy w ciężkich warunkach katorżniczej pracy tracili życie. Ich polecamy miłosierdziu Boga, aby mogli osiągnąć chwałę nieba. Tych zaś, którzy przeżyli polecamy Bogu, jego opiece, aby darzył ich siłą i zdrowiem. By mogli dawać świadectwo tego bolesnego i trudnego doświadczenia w naszej narodowej historii. Aby przekazali przesłanie nowemu pokoleniu. Nowe pokolenie powinno znać historię naszych przodków. Aby pielęgnować w sobie miłość do ojczyzny i patriotyzm. –  powiedział ks. Artur Akimowicz.

 

Po nabożeństwie przed pomnikiem Sybiraków złożono kwiaty i zapalone znicze.

 

W uroczystości wzięli udział Sybiracy, ich rodziny, przedstawiciele lokalnych samorządów oraz wierni. Starostwo Powiatowe w Kolnie reprezentowali starosta Tadeusz Klama i wicestarosta Karol Pieloszczyk.

 

Rys historyczny Światowego Dnia Sybiraka

 

Światowy Dzień Sybiraka obchodzony jest w całej Polsce 17 września od 1991 roku. Dzień ten nawiązuje do napaści ZSRR na Polskę 17 września 1939 roku. Najpierw obchodzony był przez Związek Sybiraków, polską organizację byłych zesłańców. W 2013 rok Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił go uchwałą przez aklamację.

 

17 września 1939 roku ZSRR przyłączył wschodnie ziemie Polskie. Zajął on obszar o powierzchni ponad 190 tys. km kw. z ludnością liczącą ok. 13 mln osób. Wśród nich było około 5 milionów Polaków, pozostali to Ukraińcy, Białorusini i Żydzi.

 

Po zajęciu ziem władze sowieckie w kwietniu 1940 roku przeprowadziły pierwszą z czterech deportacji. Według danych z NKWD z ziem polskich wywieziono łącznie około 340 tysięcy ludzi. Dokładna liczba wszystkich ofiar, którzy w latach 1939-1941 znaleźli się pod sowiecką okupacją, do dziś nie jest w pełni znana. Szacuje się nawet, że mogło ich być około miliona.