Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie wsparcia pod nazwą „1918-1920 pamiętamy”. Jego celem jest podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

 

Na realizację tego zadania przeznaczono 2,5 miliona złotych. Oferty należy składać do 2 października 2020 roku tylko na przygotowanych drukach.

 

Materiały:

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert
Ogłoszenie​_Otwartego​_Konkursu​_Ofert​_Nr​_ew​_13​_2020​_WD​_DEKiD.pdf 2.
77MB

Załącznik nr 1 - regulamin otwartego konkursu ofert
Załącznik​_nr​_1.docx 0.05MB

Załącznik nr 2 - wzór oferty
Załącznik​_nr​_2.doc 0.12MB

Załącznik nr 3 - wzór sprawozdania
Załącznik​_nr​_3.doc 0.09MB

Załącznik nr 4 - zaktualizowany harmonogram
Załącznik​_nr​_4.docx 0.02MB

Załącznik nr 5 - zaktualizowana kalkulacja
Załącznik​_nr​_5.docx 0.02MB

Załącznik nr 6 - karta oceny oferty
Załącznik​_nr​_6.docx 0.02MB

Załącznik nr 7 - formularz zgłoszenia organizacji
Załącznik​_nr​_7.docx 0.06MB