Przygotowany jest program dla uczniów niepełnosprawnych o nazwie:

"Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022".

Szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej - przejdź na stronę.