Powiat Kolneński zrealizował grant w wysokości 70 tysięcy złotych sfinansowany w ramach projektu pn. „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Z przyznanego funduszu zakupiono 26 laptopów. I Liceum Ogólnokształcącemu im. Adama Mickiewicza w Kolnie przyznano 11 laptopów oraz Zespołowi Szkół Technicznych w Kolnie 15 laptopów.

Laptopy zostały przekazane nauczycielom.