Szanowni Państwo!!!!

Wojsko Polskie przygotowało ponad 20 tys. miejsc w 40 jednostkach wojskowych na terenie całego kraju dla osób, które chcą wziąć udział w szkoleniu żołnierzy rezerwy lub szkoleniu przygotowawczym. Oferta dotyczy zarówno tych, którzy mają status żołnierza rezerwy, jak i  osób dla których będzie to pierwszy kontakt z Siłami Zbrojnymi RP. Szkolenia to szansa na rozwój, na zwiększenie własnych kompetencji.

Szkolenia to również propozycja skierowana do tych, którzy utracili pracę. Zgłoszenia ochotników, którzy ze względu na epidemię koronawirusa utracili pracę, będą traktowane priorytetowo.

Odbywającym ćwiczenia przysługuje wynagrodzenie w przypadku obu form ćwiczeń. W przypadku ćwiczeń rezerwy, jest to wynagrodzenie w wysokości 3,5 tys. zł miesięcznie, w przypadku  służby przygotowawczej to jest 1200 zł miesięcznie i  po 3 miesiącach służby 2600 zł odprawy. Dodatkowo uzyskają oni status żołnierza rezerwy i będą mogli starać się o powołanie do zawodowej służby wojskowej.

W trakcie ćwiczeń, rezerwiści i kandydaci na żołnierzy otrzymają pełne wyżywienie i będą kwaterowani na terenach jednostek.

Szkolenia w ramach turnusu służby przygotowawczej,  odbędą się w terminie od 14 września do 4 grudnia 2020.

Powołania na szkolenia rezerwy zaplanowano w kilku terminach: 13 lipca, 17 sierpnia, 14 września, 12 października oraz 16 listopada.

Szkolenia będą prowadzone w 23 jednostkach wojskowych: 12 Brygada Zmechanizowana, 7 Brygada Obrony Wybrzeża, 5 Pułk Artylerii, 8 Pułk Przeciwlotniczy, 8 Batalion Remontowy, 33 Dywizjon Rakietowy OP, 15 Pułk Przeciwlotniczy, 15 Pułk Logistyczny, 18 Pułk Rozpoznawczy, 10 Brygada Kawalerii Pancernej, 17 Brygada Zmechanizowana, 23 Pułk Artylerii, 4 Pułk Przeciwlotniczy, 11 Batalion Dowodzenia, Pułk Wsparcia Dowodzenia DWD P-W, 16 Batalion Remontu Lotnisk, 7 Batalion Kawalerii Powietrznej, 1 Brygada Pancerna, 2 Pułk Rozpoznawczy, 1 Batalion Inżynieryjny, 1 Batalion Drogowo-Mostowy, 6 Batalion Powietrznodesantowy oraz 3 Batalion Inżynieryjny.

Szczegółowe informacje na temat szkoleń można uzyskać w  Wojskowej  Komendzie  Uzupełnień w Łomży https://wkulomza.wp.mil.pl/pl/