Trzeba obniżyć koszty obsługi zadłużenia Szpitala - mówiła podczas sesji Rady Powiatu, dyrektor placówki, Krystyna Dobrołowicz. Dzięki temu będzie możliwe sprawniejsze funkcjonowanie szpitala, a także mniejsze będą koszty jego utrzymania. Dlatego poprosiła Radnych o możliwość zaciągnięcia kredytu, który ma być przeznaczony na spłatę zaległych zobowiązań

“To, co w tej chwili proponujemy da nam szansę normalnie funkcjonować. Zmniejszy też koszty, które wynikają z naliczeń kar za niespłacone zobowiązania. Od każdej takiej faktury możemy otrzymać od firmy karne naliczenie. Dlatego musimy zrobić porządek z tymi zobowiązaniami. Wtedy szpital nie będzie miał tzw wymagalnych zobowiązań.” - mówiła Krystyna Dobrołowicz.

 Jak dodała, spłata zaległych zobowiązań pozwoli Szpitalowi normalnie funkcjonować. Teraz są np problemy z kupowaniem sprzętu, bo firmy nie chcą go sprzedawać, skoro nie są opłacone poprzednie faktury. Niedługo może się też pojawić problem z brakiem lekarzy

 “Jeżeli szpital zalega z płatnościami jest trudno pozyskać dostawców leków, czy sprzętu jednorazowego, ponieważ ta płatność się przeciąga. A firmy mają swoje granice wytrzymałości finansowej. Dodatkowy problem może wyniknąć, jeżeli nie uregulujemy zobowiązań - brak lekarzy. Są nieopłacone kontrakty. Lekarze nigdy nie żądali odsetek, nie stawiali nas pod ścianą. Ale ich cierpliwość również się kończy. Kredyt chcemy przeznaczyć na spłatę zobowiązań wobec kontrahentów, to jest dwa i pół miliona złotych. Milion jest dla lekarzy i milion zł to pożyczka, która została zaciągnięta w dwóch latach 2018 i 2019.”

 Zgodę na wzięcie kredytu w wysokości czterech i pół miliona złotych wyrazili podczas ostatniej sesji wszyscy Radni. Obsługa tego kredytu powinna być tańsza niż koszt obsługi obecnych długów - mówi Starosta Kolneński, Tadeusz Klama

 “Sytuacja Szpitala nie jest łatwa. Inwestujemy w niego, wyposażamy cały czas, staje się coraz bardziej przystępny i bardziej nowoczesny. Ale są też zobowiązania, które placówka musi zapłacić. Dlatego Rada Powiatu wyraziła zgodę na wzięcie kredytu lub pożyczki przez Szpital. Według naszych analiz wzięcie tego kredytu lub pożyczki będzie tańsze od spłaty długu, który teraz ma Szpital”

 Dyrektor Szpitala przekonywała Radnych, że Szpital powinien sobie poradzić ze spłatą nowego kredytu.

 “Szpital kończy rok 2019 bez konieczności pokrywania wyniku ujemnego przez Powiat. W 2019 roku otworzyliśmy OIOM i dwa miesiące jego działalności dały pozytywny efekt finansowy. W tym roku, mam nadzieję, że też uzyskamy za te wszystkie procedury, które były wykonane płatność w stu procentach. Dodatkowo od marca rozpoczynamy działalność Ortopedii, to też są dodatkowe pieniądze. A mam nadzieję, że przejdziemy pozytywną ocenę i od 1 kwietnia będzie działał Ośrodek Dzienny dla Dzieci i Młodzieży oferujący im pomoc psychologiczną. Jest też szansa na kontrakt na tomografię komputerową. To wszystko daje efekty finansowe. Także mamy szansę to udźwignąć.”

 Wynik finansowy Szpitala na 2019 rok jest ujemny, jednak nie ma potrzeby pokrywania tego wyniku jak to miało miejsce za rok 2018. Stało się to możliwe dzięki zainwestowaniu funduszy w rozwój, tj. zakup sprzętu, modernizację Szpitala oraz zwiększenie kontraktów z NFZ