We wsi Cieloszka 4 grudnia 2019 roku Wicestarosta Karol Pieloszczyk uczestniczył w otwarciu świetlicy. Jest to drugi obiekt tego typu na obszarze Gminy Turośl.

Powstała ona z myślą przewodnią projektu Centrum Aktywności Lokalnej (CAL) - pomóżmy ludziom - aby pomogli sobie sami.

Świetlica ma służyć do zwiększenia aktywności mieszkańców w poczuciu przynależności do miejsca i grupy. Będą w niej działały organizacje pozarządowe oraz instytucje samorządowe. W jej murach będą realizowane pomysły wyłonionych liderów i wolontariuszy oraz rozwiązywane będą lokalne problemy i konflikty. Najwięcej skorzystają na jej powstaniu osoby bezrobotne i niepełnosprawne oraz zagrożone wykluczeniem społecznym.

Pomysł utworzenia tej świetlicy zaczął się od przygotowania projektu budowy i wzięciu udziału w konkursie dotyczącym inwestycji na rzecz rozwoju lokalnego, przeprowadzonego przez Lokalną Grupę Działania „Kraina Mlekiem Płynąca”. Projekt ten zaprezentowany został również w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego (RPOWP) i wartość tej inwestycji określono na 850 tys. zł. Po jego zaakceptowaniu Wojewoda Podlaski przekazał prawie 76 % wymaganych środków.

Prace wdrożeniowe polegały na rozbudowaniu budynku inwentarskiego i adaptacji istniejącej części, dociepleniu ścian, wymienianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie dachu, przygotowaniu parkingu i utworzeniu terenów zielonych.

Zgodnie z zamysłem twórców projektu CAL i przy posiadaniu stworzonego zaplecza powinno udać się pobudzić lokalną społeczność do wspólnego działania, integracji w przekonaniu, jak wiele od nich zależy, a nie tylko od jednostek, które za nich coś załatwią.