Dzisiaj, 4 grudnia 2019 roku, została podpisana umowa, między Wojewodą Podlaskim, a Zarządem Powiatu Kolneńskiego, o przekazaniu funduszu (1,6 mln złotych) z rezerwy budżetu państwa na zakup tomografu komputerowego.

Dokumenty podpisał Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski, Starosta Kolneński Tadeusz Klama, Wicestarosta Karol Pieloszczyk oraz Skarbnik Anna Olszak.

Na zrealizowanie tej obietnicy czekaliśmy od 25 września 2019 roku, kiedy zapadła decyzja o dofinansowaniu naszego Szpitala.

Zakupione urządzenie będzie 32-rzędowe i spełni wszystkie wytyczne NFZ-tu. Poprawi ono sytuację szpitala i pacjentów. Umożliwi kompleksowe leczenie i skończą się kłopoty związane z koniecznością przewożenia chorych do innych placówek na przeprowadzenie specjalistycznych badań.