Zaproszenie Oddziału Podlaskiego PFRON na  Konferencję Regionalną dot. Modelu wsparcia Osób Niepełnosprawnych w  środowisku pracy