Uchwała Nr 27/128/19 z dnia 28 października 2019 r. <-- kliknij
w sprawie przeprowadzenia konsultacji na temat projektu „ Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3. ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 r.”.

 

Formularz zgłaszania opinii uwag komentarzy <-- kliknij