Postępują prace związane z remontem budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie. Jednym z najważniejszych zadań stawianych przed firmą KOLBUD jest nadbudowa budynku oraz wykonanie robót budowlanych tj.:

- wykonanie elewacji zewnętrznej,

- wykonanie instalacji odgromowej,

- dostawy i montażu dźwigu osobowego,

- remontu I piętra,

- remontu stropodachu I piętra

- dostawa wyposażenia.

Zakończenie prac adaptacyjnych zostało przewidziane wraz z końcem roku. Całość inwestycji opiewa na kwotę 1,2 mln złotych.