W dniu 17 września 2020 r., w celu upamiętnienia 81. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę o godz. 12.00 planowane jest uruchomienie na 1 minutę syren alarmowych .

Włączenie syren będzie jednocześnie testem sprawności urządzeń systemu wykrywania  i alarmowania, wykorzystując w tym celu uregulowania zawarte w art. 10 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r., w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 poz. 96). Sygnały alarmowe przekazywane w tym dniu będą ćwiczebne.