8 września w centrum Moniek odbył się "Jarmark Produktów Tradycyjnych i Lokalnych". Udział w nim wziął Wicestarosta Kolneński Pan Karol Pieloszczyk. Podczas spotkania ze Starostą Monieckim Panem Błażejem Buńkowskim oraz Wicestarostą Monieckim Panią Joanna Kitlas poruszane były tematy ewentualnej współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Kolneńskim a Powiatem Monieckim, kolejnym punktem rozmów było omówienie problemów z którymi boryka się każdy z powiatów.

"Jarmark Produktów Tradycyjnych i Lokalnych" miał charakter wystawienniczy, kulturalny i edukacyjny. Swoje stoiska zaprezentowali artyści i twórcy ludowi, rękodzielnicy, wytwórcy tradycyjnej i ekologicznej żywności, właściciele kwater agroturystycznych oraz przedsiębiorcy branży turystycznej.

Podczas jarmarku odbywał się pokaz kulinarny, prowadzony przez kucharza Krzysztofa Górskiego, na scenie wystąpiło kilka zespołów ludowych z regionu.