Podobnie jak w latach ubiegłych, Powiatowa Stacja Sanitarno–Epidemiologiczna w Kolnie  zainicjowała kampanię, której celem jest edukacja społeczna w zakresie przeciwdziałania narkomanii, paleniu tytoniu oraz alkoholizmowi. Uczestnikami spotkania była młodzież należąca do Sieradzkiego Klubu Sportowego, biorąca udział w obozie wypoczynkowo – sportowym na terenie Hotelu „Kozioł” w Koźle.  Dodatkowym celem kampanii jest modelowanie pozytywnych postaw wśród młodzieży poprzez pokazywanie, jak można żyć, bawić się, uczyć i pracować bez udziału narkotyków, czy tzw. dopalaczy.