Wczoraj 5.06.2019 r. na terenie m. Kozioł odbyły się ćwiczenia pn.  „Organizacja łączności oraz działań ratowniczych związanych z usuwaniem i ograniczaniem skutków powodzi na terenie zalewowym rzeki Pisy”, w które zaangażowane zostało m.in. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kolnie. Z ramienia PCZK udział wzięli: Przewodniczący Starosta Kolneński Tadeusz Klama oraz Inspektor Dariusz Gnatowski.