Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie wpisuje się w Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie powiatu kolneńskiego na lata 2016-2020, który jest realizacją art. 6 ust. 3 i 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz.1390).

 Podstawowym celem działań programu jest powstrzymanie sprawców i zakończenie przemocy w rodzinie. Cel podstawowy ukierunkowany jest na rozpoznanie i zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc.

 

Założenia programu:

Podstawą prawna dla opracowania i realizacji programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie stanowi art. 6 ust. 4 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 poz. 1390).

Program ma charakter edukacyjno-korekcyjny. W części edukacyjnej skoncentrowany jest na przekazaniu szeroko pojętej wiedzy na temat zjawiska przemocy, część korekcyjna ukierunkowana jest na zdobycie umiejętności niestosowania przemocy, trening umiejętności społecznych i asertywności oraz naukę konstruktywnego rozwiązywania sporów i korzystanie ze wsparcia społecznego.

 

Uczestnicy programu:

Nabór uczestników programu:

Adresatami niniejszego programu są osoby stosujące przemoc w rodzinie, dlatego zasadniczym warunkiem przyjęcia do programu jest uznanie przez nich faktu stosowania przemocy we własnej rodzinie.

Uczestnikami programu mogą być:

 • osoby samodzielnie zgłaszające się;
 • osoby skierowane przez sąd, skazane za przestępstwo przeciwko rodzinie ze stwierdzeniem sprawstwa przemocy, korzystające z warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności;
 • osoby skierowane przez organy ścigania objęte procedurą „Niebieskiej Karty”;
 • osoby skierowane przez zespoły interdyscyplinarne ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Reguły uczestnictwa w programie:

Przed przystąpieniem do programu uczestnicy podpisują kontrakt określający zasady uczestnictwa w programie, który zawiera:

 • formalne wymogi systematycznej obecności na zajęciach wraz z określeniem sankcji za uchylanie się od udziału w programie;
 • zobowiązanie do powstrzymywania się od przemocowych zachowań;
 • zobowiązanie do powstrzymywania się od spożywania alkoholu i zażywania substancji psychotropowych;
 • obowiązek bezpośredniego i zgodnego z zasadami współżycia społecznego i zachowania w trakcie uczestnictwa w zajęciach;
 • uznanie osobistej odpowiedzialności za fakt stosowania przemocy w rodzinie;

Ponadto kontrakt powinien zawierać informacje o monitorowaniu sytuacji rodziny i zachowań uczestnika programu.

  

Cele programu:

Jednym z głównych założeń programu jest pomoc sprawcom w zaprzestaniu stosowania przemocy poprzez edukację mającą na celu:

 • uświadomienie sprawcy czym jest przemoc;
 • uzyskanie przez niego świadomości własnych zachowań przemocowych wobec bliskich;
 • opracowanie „planu bezpieczeństwa” zapobiegającemu użyciu siły i przemocy;
 • nabycie nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów, sporów w rodzinie bez użycia agresji;
 • naukę umiejętności układania stosunków w rodzinie, uczenie się korzystania z pomocy innych;
 • naukę konstruktywnego wyrażania uczuć.

  

Zakładane rezultaty:

Działania diagnostyczne, edukacyjne i ćwiczenia mają przyczynić się do:

 • uświadomienia sprawcy czym jest przemoc;
 • uzyskania świadomości własnych zachowań przemocowych wobec bliskich;
 • nabycie nowych umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów w rodzinie bez używania agresji;
 • nabycie umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć;
 • nabycie umiejętności partnerskiego współdziałania w rodzinie oraz korzystania z pomocy innych.

Monitoring i ewaluacja:

 • przeprowadzenie badania ankietowego wśród uczestników zakwalifikowanych do programu przed rozpoczęciem programu oraz po zakończeniu działań korekcyjno-edukacyjnych;
 • monitorowanie sytuacji rodziny sprawców przemocy w rodzinie;
 • współpraca z zespołami interdyscyplinarnymi oraz innymi organami, które zajmują się problematyką osób stosujących przemoc w rodzinie.

  

Kwalifikacja i zapisy osób zainteresowanych udziałem w programie odbywają się codziennie w dni robocze w godz. 7.30-15.30, w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Wojska Polskiego 69, 18-500 Kolno - sekretariat lub tel. 86 278 13 34.

Udział w programie jest bezpłatny.

 


 

Podmioty realizujące program oddziaływań korekcyjno- edukacyjnych  wobec osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie powiatu kolneńskiego w 2019r..

 

Nazwa

Powiat

Dane teleadresowe

ulica

kod

miasto

telefon

fax

e-mail

www

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie

Powiat kolneński

Wojska Polskiego 69

18-500

Kolno

86 278 13 34

86 278 12 99

86 278 13 34

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.pcprkolno.pl