W środę 29 maja br. w Szpitalu Ogólnym w Kolnie odbyła się uroczystość otwarcia wyremontowanego Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu wraz z salą pooperacyjną. Wykonanie prac remontowych oraz zakup sprzętu medycznego i wyposażenia możliwe było dzięki dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 w ramach realizacji projektu inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności i dostępności do świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Ogólnym w Kolnie”.

Łączny koszt inwestycji to kwota 4 304 807,00 zł, w tym:

  1. dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego  to 2 267 716,00
  2. wkład własny ze środków Powiatu Kolneńskiego wyniósł  1 837 502,60 zł
  3. środki finansowe Szpitala Ogólnego w Kolnie wyniosły 199 588,40 zł.

Dzięki zrealizowanej inwestycji Szpital Ogólny w Kolnie unowocześnił bazę sprzętową, przez co  będzie miał możliwość wdrożenia  również nowych metod leczenia przy zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa pacjentów. Zwiększy się dostępność do świadczeń zdrowotnych dla mieszkańców Powiatu Kolneńskiego.

Uroczystość otwarcia rozpoczęła od przywitania gości Dyrektor Szpitala Ogólnego w Kolnie Krystyna Marianna Dobrołowicz. Udział w uroczystości wzięli m.in.: Starosta Kolneński Tadeusz Klama, Wicestarosta Kolneński Karol Pieloszczyk, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Marek Malinowski,  Parlamentarzyści - Bernadetta Krynicka i Lech Kołakowski, Burmistrz Miasta Kolno Andrzej Duda, Wójt Gminy Kolno Józef Bogdan Wiśniewski, Wójt Gminy Mały Płock Józef Dymerski, Konsultant Wojewódzki Chirurgii Ogólnej prof. Bogusław Kędra, ks. Dziekan Stanisław Uradziński oraz ks. Wojciech Stefaniak, Radni Powiatu Kolneńskiego, pracownicy Szpitala Ogólnego w Kolnie i zaproszeni goście.

Podziękowania za trud w przygotowaniu i realizacji inwestycji na ręce Dyrektor Szpitala Krystyny Dobrołowicz składał Starosta Powiatu Kolneńskiego, współgospodarz placówki: Tadeusz Klama, podkreślając, że dzisiejszy dzień jest bardzo ważnym wydarzeniem, ważnym dla całej społeczności powiatu i wszystkich jego gmin.