Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Zespole Szkół Technicznych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego odbyło się 26 kwietnia 2019 roku.

Dyrektorzy w/w szkół po oficjalnym rozpoczęciu uroczystości przekazali nagrody książkowe i wyróżnienia dla uczniów wykazujących się szczególnymi osiągnięciami, zarówno w edukacji jak i zajęciach pozaszkolnych. Ponadto zostały wręczone świadectwa z wyróżnieniem i nagrody rzeczowe od Starosty Powiatu Kolneńskiego Pana Tadeusza Klama dla najlepszych uczniów. Rodzice uczestniczący w uroczystościach zostali uhonorowani listami gratulacyjnymi, które otrzymali z rąk dyrektorów szkół.