Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Jerzy Wojciech Małecki wraz z Członkiem Zarządu Powiatu Piskiego Panem Waldemarem Janem Brenda oraz Przewodniczącą Rady Powiatu Piskiego Panią Ireną Jatkowską uczestniczyli w spotkaniu ze Starostą Kolneńskim Panem Tadeuszem Klama oraz Wicestarostą Panem Karolem Pieloszczykiem. Wizyta odbyła się w czwartek, 18 kwietnia na terenie Starostwa Powiatowego w Kolnie.

Przedmiotem spotkania były:

- rozmowy na temat kierunku rozwoju Szpitala Ogólnego w Kolnie oraz Szpitala Powiatowego w Piszu,

- omówienie możliwości podjęcia współpracy odnośnie remontu drogi krajowej 63 relacji  Kolno – Pisz.