Na terenie hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie, 3 kwietnia 2019 roku odbyły się jubileuszowe X Kolneńskie Targi Edukacji i Pracy. Organizatorem przedsięwzięcia było Młodzieżowe Centrum Kariery OHP, a współorganizatorami Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie. Patronat honorowy nad Targami objął Starosta Kolneński Pan Tadeusz Klama oraz Burmistrz Miasta Kolno Pan Andrzej Duda.

Celem przedsięwzięcia była pomoc młodym ludziom w planowaniu dalszej edukacji, prezentacja ofert lokalnych pracodawców oraz zapoznanie młodzieży z rynkiem pracy.
Po zakończeniu części oficjalnej, uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie zaprezentowali motywy z utworów „Przedwiośnie” oraz „Panicz i dziewczyna”.
Kolneńskie Targi Edukacji i Pracy gościły 30 wystawców z terenu całego kraju, w tym szkoły wyższe, pracodawców i instytucje współpracujące. W tym dniu kolneńskie targi odwiedziło około 200 zwiedzających.