1 marca 2019 roku Środowiskowy Dom Samopomocy w Kolnie obchodził pierwszą rocznicę funkcjonowania. Z tej okazji 27 marca 2019 roku pracownicy i uczestnicy ŚDS w Kolnie przygotowali uroczystość upamiętniającą powstanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kolnie.

Zaproszono przedstawicieli Powiatu Kolneńskiego : Starostę Powiatu Kolneńskiego - Pana Tadeusza Klamę, Wicestarostę - Pana Karola Pieloszczyka, Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie - Pana  Krzysztofa Sobiewskiego wraz z pracownikami.

Spotkanie rozpoczęła Pani Kierownik ŚDS w Kolnie – Beata Kozłowska, która oficjalnie przywitała zaproszonych gości i wspominała pierwszy rok funkcjonowania placówki. Pani Kierownik podziękowała za dotychczasowe wsparcie i owocną współpracę, a następnie przekazała pamiątki wykonane przez uczestników ŚDS w Kolnie na ręce zaproszonych gości.

Starosta Powiatu Kolneńskiego  oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie wygłosili krótkie przemówienia oraz złożyli

Kierownikowi, kadrze i uczestnikom najserdeczniejsze życzenia wraz z prezentami .

Uczestnicy ŚDS zaprezentowali część artystyczną pt. ”Być jak Leonardo da Vinci”, która wywarła wrażenie na gościach. Następnie wyświetlona została prezentacja multimedialna, która przypomniała wszystkim wydarzenia minionego roku.

Pracownia kulinarna zapewniła gościom oraz uczestnikom słodki poczęstunek.

Przyjecie urodzinowe, nie obyło się bez tradycyjnego tortu i odśpiewania STO LAT!!!