W dniu 19 marca br. Starosta Kolneński Tadeusz Klama, Wicestarosta Karol Pieloszczyk oraz Radny Powiatu Hubert Charubin spotkali się z Posłanką na Sejm RP Panią Bernadetą Krynicką.