W dniu 5 marca zarząd województwa podjął decyzję o wsparciu Szpitala Ogólnego w Kolnie.


Dzięki dotacji z RPO szpital poprawi jakość świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz rehabilitacji osób starszych na terenie powiatu kolneńskiego. W ramach projektu zostanie przeprowadzony remont części Oddziału Wewnętrznego na potrzeby uruchomienia Pododdziału Geriatrycznego, a także zakup niezbędnej aparatury medycznej na potrzeby pododdziału. W nowy sprzęt zostanie wyposażony też Oddział Medycyny Paliatywnej, Hospicjum Domowe oraz Ośrodek Dziennej Rehabilitacji i Pracowni Fizjoterapii. Wartość tego projektu to 2 mln zł, dofinansowanie z RPOWP 1,7 mln zł.

Szczegóły na stronie Wrót Podlasia