Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w okresie luty-kwiecień 2019 r. organizuje cykl bezpłatnych szkoleń dotyczących zagadnień związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii pod hasłem „OZE-szansa na innowacyjne rolnictwo”. W województwie podlaskim szkolenie to odbędzie się 27.02.2019 r. w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. W związku z powyższym serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.

Zarejestruj się już dziś! Ilość miejsc ograniczona (decyduje kolejność zgłoszeń)

Rejestracja uczestnictwa w szkoleniu odbywa się telefonicznie pod podanymi w zaproszeniu numerami telefonów.

Zapraszamy

Agenda szkolenia 

„OZE – szansa na innowacyjne rolnictwo”

08.30-09.00

Rejestracja uczestników szkolenia

09.00

Rozpoczęcie szkolenia

Moderator: OT KOWR

09.00-09.30

Uwarunkowania i koszty pozyskania energii

Przedstawiciel MRiRW

09.30-12.00

Przegląd instalacji odnawialnych źródeł energii

09.30-10.00

Praktyczne aspekty eksploatacji biogazowni rolniczej

Przedstawiciel stowarzyszenia biogazowni rolniczych

10.00-10.30

Praktyczne aspekty eksploatacji małej elektrowni wodnej

Przedstawiciel stowarzyszenia małych elektrowni wodnych

10.30-11.00

Praktyczne aspekty eksploatacji paneli fotowoltaicznych 

Przedstawiciel stowarzyszenia fotowoltaiki

11.00-11.30

Praktyczne aspekty eksploatacji kotła na biomasę (pellet)

Przedstawiciel stowarzyszenia biomasy/pelletu

11.30-12.00

Podsumowanie I części – czas na dyskusję

12.00-12.30

Przerwa kawowa

12.30-13.30

Wsparcie operacyjne – prosument, taryfy gwarantowane (systemy FIT/FIP), aukcje

Przedstawiciel URE

13.30-15.00

Wsparcie inwestycyjne:

13.30-14.00

Możliwości i warunki finansowania inwestycji OZE

Przedstawiciel

NFOŚiGW/WFOŚiGW

14.00-14.30

Możliwości i warunki kredytowania inwestycji OZE

Przedstawiciel BOŚ S.A.

14.30-15.00

Podsumowanie II części – czas na dyskusję

15.00

Zakończenie szkolenia

Moderator: OT KOWR