Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju rozpoczęło konsultacje społeczne projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030) w województwach. KSRR 2030 określa ramy systemowe prowadzenia polityki regionalnej w perspektywie do 2030 r., zarówno przez rząd wobec regionów, jak i wewnątrz regionów. Strategia będzie miała wpływ na ukierunkowanie środków finansowych pochodzących zarówno z budżetu państwa, jak i funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w nadchodzących latach.
W naszym regionie spotkanie takie odbędzie się 10  stycznia 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego przy ul.   Kard. S. Wyszyńskiego 1 (sala 115), o godz. 12.00. W  celu uczestnictwa w  spotkaniu należy wypełnić formularz dostępny pod adresem https://www.miir.gov.pl/krajowa-strategia-rozwoju-regionalnego-2030-podlaskie/

O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowe informacje wraz z projektem Strategii dostępne są pod adresem KLIKNIJ