W dniu 31 października 2018 roku zakończone zostały roboty budowlane nad realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1892 B od drogi woj. Nr 648 – Rudka Skroda” wykonanych przez firmę Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Łomży. W ramach zadania wykonano nową nawierzchnię jezdni na odcinku o łącznej długości 1317 mb o szer. zmiennej 5-5,5 m z betonu asfaltowego, pobocza o szer. 0,75 m, zjazdy gospodarcze z betonu asfaltowego, przepusty oraz oczyszczone zostały rowy przydrożne.

Wartość inwestycji wyniosła 1 020 886,15 zł. Zadanie realizowane było ze środków własnych Powiatu Kolneńskiego oraz dotacji celowej w wysokości 50 tys. zł z budżetu Gminy Mały Płock oraz współfinansowane ze środków budżetu państwa w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” w wysokości 468 124,00 zł.