12 i 15 października br., szkołach prowadzonych przez powiat kolneński odbyły się uroczystości związane ze Świętem Edukacji Narodowej.

W Zespole Szkół Technicznych z okazji Dnia Edukacji Narodowej podjęto gości z Niemiec: Panie Julię Reichmann i Katrin Les-Landsberger. Obie nauczycielki pochodzą z niemieckiej szkoły zawodowej, z którą ZST od trzech lat prowadzi wymianę uczniów w zawodzie technik mechanik. Spotkanie miało również charakter roboczy i służyło przygotowaniu kolejnego planu finansowego i wniosku składanego do organizacji międzynarodowej- Deutsch-Polnisches Jugendwerk ( Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży) o dofinansowanie projektu. Za przygotowanie, opracowanie i rozliczenie wniosku odpowiedzialna jest Pani Urszula Banach nauczycielka języka niemieckiego oraz Pani Julia Reichmann- koordynatorka europejskich partnerstw szkół i programu: „ Erasmus+”. W ramach współpracy w czerwcu b.r szkolnego młodzież z Kolna wyjedzie do Dillenburg, celem wspólnej budowy maszyny do pozyskiwania miodu balsamicznego. Zaś za techniczną stronę projektu odpowiada Pan Jacek Trzonkowski.

W organizowanych wydarzeniach udział wziął Starosta Kolneński Stanisław Wiszowaty. W obu szkołach Starosta życzył nauczycielom i pracownikom szkół sukcesów zawodowych i osobistych, zapału do pracy z uczniami oraz odkrywania nieznanych jeszcze obszarów osobistego rozwoju.  

Podczas akademii, Starosta wręczył swoje nagrody dla wyróżniających się swoją pracą nauczycieli. Nagrody otrzymali Pani Katarzyna Pikulińska Wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie oraz Pan Eugeniusz Gromadzki Dyrektor  Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie,