W miejscowości Brzozowo na terenie gm. Kolno w miniony piątek oddano oficjalnie do użytku drogę powiatową Nr 1881B Brzozowo- Brzózki. Odcinek o długości 1400 mb został całkowicie przebudowany. Przede wszystkim poszerzono cały pas jezdny drogi o szerokości zmiennej 5 do 6,56 m, który zakończono krawężnikiem w celu zwiększenia trwałości krawędzi jezdni. Wykonano zjazdy z kostki betonowej, przepusty pod tymi zjazdami oraz ustawiono pionowe znaki drogowe i bariery ochronne, które zwiększają bezpieczeństwo mieszkańców. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1 439 993 zł, z czego Gmina Kolno przekazała dotacje celową w wysokości 100 000 zł a pozostała część ze środków własnych pokrył Powiat Kolneński.

Inwestycja została wykonana przez firmę BIK -PROJEKT   Sp. z o.o. w Łomży, a nadzór nad wykonaniem drogi pełniła Pani Sylwia Szczech.

Oficjalnego otwarcia drogi dokonali Starosta Kolneński Stanisław Wiszowaty, Wicestarosta Kolneński Robert Wacław Nadara, Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Mieczkowski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wiesław Dąbrowski, Wójt Gminy Kolno Józef Bogdan Wiśniewski, Przewodniczący Rady Gminy Kolno Wojciech Jermacz, Radny Gminy Kolno Ryszard Podchul, Prezes BIK-PROJEKT Sp. z o.o. w Łomży Robert Skarżyński, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie Grzegorz Chiliński, Inspektor Nadzoru Sylwia Szczech, Sołtys wsi Brzozowo Karol Karwowski oraz Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Lachowie ks. Krzysztof Malinowski, który dokonał poświecenia tej drogi. Na otwarciu nie zabrakło mieszkańców wsi Brzozowa, którzy dziękowali za długo oczekiwaną i obiecywaną drogę, a w ich imieniu przemówił sam sołtys miejscowości Brzozowa. Podziękowania z jego strony skierowane zostały szczególnie do władz samorządu powiatu i gminy.