Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kolnie przypomina!
Dopalacze to substancje psychoaktywne, sprzedawane nielegalnie przez Internet lub przez pokątnych dilerów jako towary kolekcjonerskie. Rozprowadzane są w formie białego proszku, kapsułek, suszu roślinnego lub grzybów. Są to mieszaniny substancji, mających przypominać działaniem narkotyki. Producenci zmieniają ciągle skład dopalaczy, a przez to nikt nie wie, co znajduje się w każdej dawce tych specyfików. Dopalacze ograniczają zdolność oceny i kontroli sytuacji. Znacząco zwiększają ryzyko niebezpiecznego wypadku, urazu, a także utraty przytomności. Używanie dopalaczy może też spowodować śmierć.

Psychologowie radzą rodzicom, aby rozmawiać z dziećmi profilaktycznie:

  • Zdobądź wiedzę o dopalaczach.
  • Przedstaw dziecku fakty i mity oraz argumenty za i przeciw dopalaczom.
  • Postaw wyraźną granicę, której dziecko nie może przekraczać i powiedz wyraźnie, że sprzeciwiasz się zażywaniu  środków odurzających.
  • Zapytaj dziecko, co sądzi o dopalaczach i co o nich mówią jego rówieśnicy.

      Policja podpowiada, aby obserwować zachowania dziecka. Gwałtowny przypływ energii, pobudzenie psychoruchowe, podwyższenie lub huśtawki nastrojów, napady szału, rozdrażnienia, stany depresyjne, halucynacje wzrokowo – słuchowe, utrata apetytu,  przekrwienie gałek ocznych czy bezsenność powinny wzbudzić twoją czujność. Jeśli zauważysz niepokojące zachowanie dziecka, zareaguj jak najszybciej, zgłaszając sprawę do lekarza lub specjalisty ds. uzależnień.

   Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kolnie włączyła się w realizację  programu  profilaktycznego Mam   wybór … wybieram rozsądek”   zainicjowanego przez   Wojewódzką  Komendę  Policji w Białymstoku.

   Celem  programu jest szeroko pojęta edukacja w zakresie zjawiska używania/eksperymentowania ze środkami psychoaktywnymi. Zdobycie wiedzy przez osoby małoletnie ma na celu poszerzenie ich świadomości w tym zakresie oraz zminimalizowanie podejmowania zachowań ryzykownych. 

          Adresatami programu są dzieci i młodzież z terenu powiatu kolneńskiego, ich rodzice/opiekunowie prawni oraz kadra pedagogiczna placówek oświatowo-wychowawczych.

         Należy pamiętać, że przeciwdziałanie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży wymaga kompleksowego podejścia, zarówno zaangażowania przedstawicieli różnych środowisk jak i  podejmowania działań interdyscyplinarnych.

W czerwcu 2018r odbyło się szkolenie dla pedagogów szkolnych z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w  związku z realizacją programu.

Program ten będzie realizowany do  31 grudnia 2020 roku.

                                                                                                   

 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

 w Kolnie                     

 Urszula Teresa Gołębiewska