I znowu się zaczęło. Wczesne pobudki, mniej wolnego czasu i przede wszystkim konieczność walki o jak najlepsze wyniki w nauce – 3 września uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Kolnie oraz Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie rozpoczęli nowy rok szkolny. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście, Rada Pedagogiczna oraz uczniowie.  

W trakcie inauguracji nowego roku szkolnego Starosta Kolneński p. Stanisław Wiszowaty uczestniczył w spotkaniu organizowanym przez Zespół Szkół Technicznych w Kolnie. Natomiast w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w apelu uczestniczyli Wicestarosta Kolneński p. Robert Wacław Nadara oraz Sławomir Zalewski Dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty.  Wicestarosta oficjalnie podziękował za prace dotychczasowemu dyrektorowi szkoły panu Józefowi Chodnickiemu i ogłosił, że od pierwszego września 2018 roku Zarząd Powiatu Kolneńskiego obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Kolnie powierzył p. Zdzisławowi Śliweckiemu. Nowy dyrektor powołał wicedyrektora szkoły, którą została p. Katarzyna, Małgorzata Pikulińska.

  Po zakończeniu uroczystości uczniowie udali się do sal lekcyjnych na krótkie spotkania organizacyjne z wychowawcami.