Na drodze powiatowej Nr 1860B w miejscowości Wścieklice, pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Kolnie wykonali utwardzenie lewego pobocza o długości 275 mb i szerokości 80 cm. Materiały potrzebne do wykonania zostały zakupione ze środków przekazanych przez Gminę Kolno w kwocie 13 tys. zł.