W dniu 30 marca 2017 r. Powiat Kolneński podpisał Umowę nr 73/2017 z Wojewodą Podlaskim, z którego upoważnienia działa Podlaski Kurator Oświaty dotyczącą realizacji zadania w ramach Priorytetu 3  „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wsparcia w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Wsparcie finansowe w ramach tego zadania otrzymały następujące szkoły:

1) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kolnie, w tym I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Kolnie - w wysokości 12 000 zł,

2) Zespół Szkół Technicznych w Kolnie, w wysokości 12 000  zł, w tym:

 - II Liceum Ogólnokształcące im Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kolnie w wysokości 2 986 zł,

- Technikum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kolnie w wysokości 4 930 zł,

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kolnie w wysokości 4 084 zł.