Program Maluch Plus to inicjatywa, która ma dać wsparcie rodzinom w wychowaniu dzieci. Jego celem jest rozwój instytucji opieki nad dziećmi do 3 lat: żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. Chodzi o to, by liczba miejsc, gdzie tata i mama mogą zostawić swoją pociechę pod opieką stale się zwiększała. W ramach programu można otrzymać dofinansowanie na stworzenie przedszkola, klubu lub innej placówki, gdzie maluchy będą spędzać czas, kiedy ich rodzice są w pracy lub mają inne obowiązki.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs, w ramach którego można otrzymać dofinansowanie nawet do 80 procent kosztów projektu, w ramach którego powstaną placówki i miejsca opieki dla najmłodszych dzieci. Na program przewidziano z budżetu 450 mln zł, co stanowi aż ok. 300 mln zł więcej niż w 2017 roku.

Terminy składania ofert to w zależności od rodzaju działalności – 17 lub 24 listopada br.

Aby zgłosić się do programu należy wypełnić odpowiedni formularz oferty, które dostępne są na stronach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz na stronie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.